Marine Cover sp. z.o.o.
ul. Wojewody Wachowiaka 5/12
81-418 Gdynia
Polska

NIP: 5862324329
REGON: 368634372
Kapitał zakładowy: 30000 PL

Kontakt
biuro@marinecover.pl
+48 515 512 796

Inżynier produkcji
inż. Bartłomiej Stelmach
b.stelmach@marinecover.pl
+48 515 512 796